De workshops zullen tzt in een andere vorm gegeven worden. We zijn hier druk over aan het brainstormen. Het accent zal liggen op beleving (aanbod van verschillende onderdelen: sieraden maken, schilderen, etc. etc.) en bijzondere locaties!

The workshops will be given in a different form in due course. We are busy with brainstorming here. The emphasis will be on experience (offering different parts: making jewelry, painting etc. etc.) and special locations!