GECONDITIONEERD

Vanaf het moment dat we ter wereld komen, doen we wat er van ons wordt verwacht. Continue reageren we en handelen we zoals van ons wordt verwacht. Als we rondom onze puberteit tegengas geven, dan worden we gecorrigeerd en doen we weer zoals van ons wordt verwacht. Lukt het ons niet, dan zijn we drop-outs en doen niet meer mee of kijken toe vanaf een zijlijn.

Gisteren, vandaag, morgen. Waar zitten we middenin en waar gaat dit naartoe? Niets is meer zoals het was, niets is meer zeker. De veilige basis van ons voldoet niet meer aan wat men van ons verwacht.

Er ontstaan verschillende meningen, waardoor verschillende groepen. De één legt zich bij de nieuwe verwachtingen neer en blijft thuis. De ander ageert met complottheorieën en haalt fel uit naar andersdenkenden. Ook is er een groep die de feitelijke situatie niet kan plaatsen, laat staan bevatten. Deze groep probeert er net als alle anderen het beste van te maken. Ze zoeken vertrouwen en geborgenheid bij elkaar. Dat veilige gevoel zoals het altijd was.

De zon schijnt en men is thuis? We gaan erop uit. Tenslotte, buiten mits de juiste afstand, is prima. We willen naar het strand. We willen naar het bos. We willen naar tuincentra, naar bouwmarkten. We willen doen wat we altijd deden... we willen vasthouden. We willen vasthouden aan wat ons is aangeleerd.
Geconditioneerd om te doen wat men van ons verwacht.

Binnenblijven? Blijf thuis? Dat is ons niet aangeleerd. Als we het dringend advies in deze omstandigheden lezen en horen, dan denken we "ja, natuurlijk logisch". Maar ons brein en onze herinneringen zeggen iets anders. Hier zit geen kwade bedoeling achter. In de media wordt deze groep echter neergezet als aso's, klootjesvolk en covoidiots.

Bepaalde heftige situaties kunnen we niet bevatten. Die situaties zijn ons onbekend en te ver van ons bed. Die omstandigheden kunnen we niet plaatsen in ons denken. En neem ons dat maar eens kwalijk.

Geconditioneerd om ons vrije leventje te leiden in ons gemoedelijk Nederland. Zoveel voorzieningen, mogelijkheden, keuzes en vooral zoveel vrijheden.
Van het ene moment is het tegenoverstaande van toepassing. Het is te begrijpen dat een grote groep niet stante pede een knop kan omzetten en in het gareel een sociale lockdown hanteert.

Sommige omstandigheden hebben even tijd nodig om te landen, door te dringen en vooral om te begrijpen. Daarna kan men pas handelen. Handelen naar de totaal nieuwe verwachtingen.

Opnieuw geconditioneerd worden. De één kan dit sneller dan de ander. Ben je daarom slechter of beter dan een ander? Is het ok dat mensen elkaar via social media veroordelen, vinger wijzen naar het buiten het gareel lopen van de ander? Het gareel dat gisteren nog voor iedereen zo vanzelfsprekend was?

Verdraagzaamheid voor jezelf, maar zeker ook voor een ander. Zou het mogelijk zijn om je negatieve energie die zich uit om vooral te kijken naar een ander en te veroordelen, om te zetten in mogelijkheden? Vraag die ander waarom diegene voor die weg kiest. Vraag diegene of je iets kunt doen.
Vraag diegene...maar vooral: vraag jezelf af, waarom jij zo hard oordeelt.

Is het jouw eigen onzekerheid, is het jouw eigen angst?

Geconditioneerd, om lief te hebben, om te beschermen voor dat wat ons zo lief is. Zit dat niet in ons allemaal?

Monique ©

Conditionering is de vernederlandsing van de Engelse term conditioning, die als betekenis heeft: "van voorwaarden (condities) afhankelijk maken". Zo wordt onder "geconditioneerd gedrag" verstaan dat gedrag dat is aangeleerd, dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt.